OSOS

Şirketimiz 8 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar No :5707-1 Karar Tarihi :30/07/2015 olan “OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun belirlemiş olduğu asgari teknik özellikler aşağıdaki linklerde verilmiştir;

İlgili mevzuatın 3.Bölümünde; Tarafların Görevleri ve Sorumluluklarında, Sayaçların OSOS kapsamına dahil edilmesi için tarafların görevleri ve sorumlulukları başlığı altında;

Madde 5 - (3) te ”OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların, uzaktan haberleşme donanımının, OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizatın ve altyapının sahip olması gereken ortak asgari teknik özellikler Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. ………… TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, onaylanan asgari teknik özellikleri ve ihtiyaç duydukları ek şartları da dikkate alarak kendi bölgelerinde geçerli olacak sayaç, uzaktan haberleşme donanımı, OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizat ve altyapıya dair teknik özellikleri hazırlayarak kendi internet sayfalarında yayımlar.

Not: Aşağıda belirtilen sayaç markalarında modellerde Protokol farklılıkları sebebi ile model belirlemesinde Dağıtım şirketi ile görüşülmesi gerekmektedir.

OSOS İçin Sayaç Markaları

OSOS İçin Modem Markaları

1.   Viko

6.   ABB

1. Viko

 6.Pavotek

2.   Makel

7.   Elster

2.Eclipse

 7.Desimal

3.   Luna

8.   Emh

3.Bluesky

 8. İKOM

4.   Köhler

9.   Iskra

4.Luna

 

5.   Elektromed

10. Landis

5.Baylan

 
           11. Baylan

* Diğer Modem markaları ile de entegrasyon sürecimiz devam etmektedir.

https://osos.arasedas.com/