Şirket Bilgileri

Ticaret Ünvanı : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MERSİS No / Ticaret Sicil No : 0072039852200064– 12889 Merkez Adresi Muratpaşa Mah. Çırçırdere Sok. No:2 Yakutiye/Erzurum

Merkez Telefon ve Faks : Tel: 0 850 200 20 20 / Faks : +90 (442) 242 27 80 

E-Posta : info@arasedas.com 

Vergi Dairesi : Kazım Karabekir Vergi Dairesi

Vergi No : 0720398522

Taahhüt Edilen Sermaye : 301.970.727.00 

Ödenen Sermaye (Rakam ile) : 301.970.727.00 

Ödenen Sermaye (Yazı ile) : üçyüzbirmilyon dokuzyüzyetmişbin yediyüzyirmiyedi Türk Lirası