ARAS EDAŞ, abone tarafından talep edilen her noktaya aydınlatma yapmak zorunda mıdır?

Şirketimiz aydınlatma konusundaki çalışmalarını Genel Aydınlatma Yönetmeliği ve tebliğleri çerçevesinde yürütmektedir.27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği ikinci bölümünde belirtildiği üzere Aydınlatma yapma yükümlülüğü imar planlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokaklar dahil, sokak olarak belirlenen meskun yerlerin tamamını kapsamaktadır. Site içi aydınlatmalar, şahıs bahçe aydınlatmaları, şahsa ait yol aydınlatmaları bu kapsamda değildir. Bu durumda olan sokak aydınlatma armatürleri dağıtım şirketlerince sökülmektedir. Şahsa ait aydınlatmalar, şahsın kendi abonesinden bağlantı şeklinde kendisi tarafından yapılabilmektedir.

Kaçak Elektrik Kullanımı nedir?

Elektriği her ne sebeple olursa olsun sayaçtan geçirmeksizin veya sayacı (ölçü sistemini) bozarak kullanmak kaçak elektrik kapsamına girmektedir.

  1. Şirketimizin elektrik şebekesi ve abone branşman hatlarıyla bunların uzantısı, ana kolon ve bu hatlar üzerindeki; ölçme sistemi, sayaç, röle, ölçme devreleri, akım ve gerilim trafoları, kofra, devre kesici ve kare buatta eksik tüketim sağlayacak her türlü değişiklik yapmak, yerlerini değiştirmek,
  2. Bu tesislere Şirketimizin yazılı izni olmaksızın bağlantı yapmak ve yaptırmak,
  3. Abone olduktan sonra ölçü sisteminin ayarını bozmak veya değişiklik yapmak, köprülemeyi kaldırmak (kanca düşürmek), diskin dönmesine engel olmak, sayacı ters bağlayıp endeks silmek, endeksin okunduğu sayaç kapağındaki (ölçüye esas) mühürleri sökmek,
  4. Şirketimizce kesilen elektriği resmi olmayan yöntemle (gereğini yerine getirmeden) açmak ya da açtırarak kullanmak,
  5. Bunların dışında tüketimin doğru tespit edilmesine engel olacak her türlü işi yapmak,


Bu gibi durumlar Kaçak Tespit Tutanağına işlenir ve yönetmenlik gereği hesaplanan bedel ilgiliden tahsil edilir.

Ayrıca, Şirketimiz, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Elektrik Kaçağı ihbarı yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Web sayfamızda Müşteri Hizmetleri menüsünden Öneri, Talep ve Şikayetler butonuna basarak Kaçağı Birlikte Önleyelim konu başlığı ile formda gerekli bilgileri doldurup, kaçak kullanımı olan İli de belirterek veya elektronik posta veya iletişim numaralarımızdan bize telefonla da bildirerek kaçak elektrik ihbarı yapabilirsiniz. İletişim numaralarımızı https://www.arasedas.com/offices adresinden temin edebilirsiniz.

Tüketimimiz nasıl belirlenir?

Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.

Elektrik borcumu internet üzerinden nasıl öğrenebilirim?

http://www.tedas.gov.tr/Sayfalar/BorcSorgulama.aspx adresinden borcunuzu online olarak sorgulayabilirsiniz.

Faturalarda gecikme faizi uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa ne kadarlık bir faiz uygulanıyor?

6183 Sayılı amme alacakları kanunu uyarınca yasal faiz uygulaması yapılmaktadır.

Gecikme bedeli nasıl hesaplanıyor?

Perakende satış sözleşmesinde belirlenen gecikme zammı fatura son ödeme tarihinden itibaren uygulanır. Uygulanacak gecikme zammı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz. Gecikme bedeli günlük olarak hesaplanır. Son ödeme tarihinden itibaren geçen gün sayısına (gecikme faiz oranı/30) ve ait olduğu dönemin faiz oranına göre hesaplanır.

Abonelik işlemleri için nereye başvurulmalıdır?

Abonelik talep edilen adrese en yakın Şirketimizin ilgili birimine başvurularak talebinize ilişkin işlemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.Şirketimize ait hizmet noktalarının adreslerine
http://www.arasedas.com/musteri-hizmetleri-merkezleri.asp?Id=19

Linkinden ulaşabilirsiniz.