İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin kaynaklarının en önemli unsuru ''İnsan'' dır. Modern İnsan Kaynakları Yönetim anlayış ve felsefeleri Şirketimizin ihtiyaç ve koşullarının gerektirdiği doğrultuda esneklik sağlayacak biçimde benimsenmekte ve uygulanmaktadır. İK Sistemlerimiz Gelişim, Güven, İkna, İşbirliği, Adalet, Takdir, Katılım, Önemseme ve Etkin Liderlik anlayış ve felsefesi üzerine kurulmuştur.

Bu temel anlayış içerisinde İnsan Kaynakları Politikalarımız:

  • Yeni Personel istihdamında Personel seçim ve yerleştirme kararını, sadece görevin gerektirdiği nitelik, beceri ve yetkinliklere sahip olma düzeyine göre vermek,
  • İş ve kişi profillerini modern İK kurallarına göre çıkarmak, doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek,
  • Çalışanlarının gelişimine yatırım yaparak , başarılı ve güçlü lider havuzu oluşturarak kişinin hem kendini hemde kendi yerini alabilecek kişileri eğitmesi ve geliştirmesini yönlendirmek,
  • Aday ve çalışanlarımıza karşı daima adil, dürüst davranarak ve onları her faaliyetimizde önemseyerek güven ve bağlılık duygularını geliştirerek, işinden ve şirketinden memnun bir işgücüne sahip olmayı hedeflemek,
  • Faaliyetlerimizde etkinlik ve verimliliği artırmanın iyi bir performans değerleme ve yönetimi ile gelişmiş bir kariyer planlamadan geçtiğini düşünerek, Uzman/yönetici görevlerin gerekleri ve alternatif kâriyer yolları belirlenerek çalışanları doğru kâriyer hedeflerine yönlendirmek,

İnsan Kaynaklarının ana sorumluluğundadır.