ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini arttırmayı
 • Personelimizin ve tedarikçilerimizin kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesini ve gelişimini sağlamayı
 • Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı
 • Atıklarımızı minimum düzeye indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tespit ederek azaltmayı
 • Personelimizin çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluklarının farkında olmalarını ve sorumluluk bilinci dahilinde çalışmalarını yürütmelerini sağlamayı
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit edip personelin, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin sağlık ve güvenlik refahlarını temin etmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemlerinin performansını gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
  • Enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
  • Enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetleri temin etmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızın enerji verimliliği farkındalığını artırmayı,
  • Tesislerimiz, sistemlerimiz ve proseslerimizin tasarımında, değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı
 • Yürürlükteki yasal mevzuat şartlarına, İSG mevzuatı ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına, çevre boyutlarıyla ilgili yükümlü olduğumuz yasal şartlara ile diğer şartlara mevcut ve gelecekteki müşteri şartları ve Entegre Yönetim Sistemi Şartları dahil olmak üzere tüm şartlara uyacağımıza

Taahhüt ederiz.