10 kW Altı Çatı ve Cephe Uygulamaları

Lisanssız Üretim Başvurularına İlişkin Bağlantı Kapasiteleri

Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Yapılan Başvuruların Değerlendirme Sonuçları

2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve 02 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için duyurular bu sayfadan yayınlanmaktadır.