LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 18.08.2023 tarihinde yayınlamış olduğu yönetmelik değişikliğinde şunlar belirtilmektedir:

"Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on dokuzuncu ve yirminci fıkraları kapsamında duyurulacak kapasitelerin tespiti ve sağlıklı bir şekilde ve doğru değerlerle yayımlanması ile 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca elektronik başvuru altyapısının hazırlanması kapsamında Ağustos ve Eylül aylarında lisanssız üretim başvurularının durdurulması ve sadece 31/07/2023 tarihine kadar yapılan başvuruların değerlendirilmesi için komisyonların toplanması"

Bu kapsamda yönetmelik gereği 01.10.2023 tarihi itibari ile Lisanssız Elektrik Üretim başvuruları Şirketimiz internet sitesinden elektronik olarak alınmaya başlanacaktır.

Tüm üreticilere saygı ile duyurulur.

Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru

Burdan