1970

Elektrik Sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 15.07.1970 tarih, 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır.

1982

11 Eylül 1982 tarih, 17809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2705 sayılı yasa ile belediye ve köylerle,   bunların birlikleri ve diğer birliklerin elektrik hizmetlerine ilişkin tesis ve işletmeleri ve elektrik faaliyetleri TEK bünyesine dahil edilerek  yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

1993

Elektrik hizmetlerinin daha etkili, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı iktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında ise TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuştur.

2004

Elektrik dağıtım sektöründeki gerekli reformların yapılmasının ardından dağıtım bölgeleri baz alınarak, kamu mülkiyetindeki  elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin  özelleştirilmesine karar verilmiş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak, 21 farklı dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

TEDAŞ’a ait olan Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır illerini içine alan hizmet sahasının Aras  Elektrik Dağıtım A.Ş olmasına karar verilmiş, bu tarihten itibaren Doğu Anadolu Bölgesinin elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getiren şirket Aras EDAŞ ismini alarak yeni kimliğine kavuşmuştur.

2013

28 Haziran 2013 tarihinde, özelleştirme ihale sonucunda Aras EDAŞ İhalesini kazanan Kiler Holding ve Çalık Holding Aras EDAŞ’ı devralmıştır.

Aras EDAŞ yaklaşık 950 bin abonesiyle elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getirmekte, bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle, abonelerine sürekli ve kesintisiz hizmet sağlayan elektrik dağıtım şirketi haline gelmiştir.

2015

Aras EDAŞ, sürekli yenilediği sistemi ve uluslar arası standartlarda teknolojik alt yapı dönüşümü ile kesintisiz, kaliteli ve güvenli enerji sağlayarak yüksek müşteri memnuniyetini gerçekleştirmek için çalışmalarına 2015 yılında da devam etmiştir. 

ALT-MBS (Müşteri Bilgi Sistemi) kurulması, Abonelerin borç/kesinti bilgilerinin SMS ve eposta gönderiminin sağlanması, network yapısının alt yapısının iyileştirilerek güvenliğinin arttırılması, CBS sunucu yapısının yenilenmesi, 7 gün 24 saat hizmet veren Çözüm Merkezi’nin hizmete başlaması gibi yapılan çalışmalar ile Aras EDAŞ bünyesinde iş verimliliği büyük oranda artış göstermiştir.

Aras EDAŞ’n müşterileri ile kurduğu etkin iletişim kanalları sayesinde müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının öğrenilerek hızlı çözümler sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılında hayata geçirilen Canlı Destek Hattı sektörde ilk olmasının yanı sıra müşteriler tarafından yoğun ilgi görmüştür.

Çalışmalarında kalite, müşteri memnuniyet, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikaları kapsamında ilerleyen Aras EDAŞ TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini alarak yönetim sistemlerini tescilledi. Ayrıca Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını alan ilk dağıtım şirketi olarak sektörde öncü olmaya devam etti.
Faaliyet gösterdiği coğrafyanın zorlu koşullarına başarıyla uyum sağlayan Aras EDAŞ hizmet verdiği bölgelerde yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Aras EDAŞ tarafından hayata 2015 yılında temeli atılan Aras Akademi ile bölge üniversitelerinin öğrencilerine okulda edindikleri bilgileri sahada uygulama imkânı sağlanırken öğrenciler profesyonel çalışma hayatına hazırlanmaktadır.

2016

SCADA sisteminin temellerinin atıldığı 2016 yılında uzaktan şebeke izleme ve arıza yönetim sistemi kurularak Kars ili pilot bölge olarak uygulanmaya başlandı. 
Tüm DM (Dağıtım Merkezi), KÖK, (Kesici Ölçü Kabini) Beton Köşklerin kesicilerinin uzaktan açılıp kapatılabilmesi, röle üzerindeki kayıtların uzaktan izlenebilmesi ve arıza kayıtlarının otomatik oluşturulabilmesi sağlandı. 

7 gün 24 saat farklı iletişim kanalları üzerinden müşterilere hizmet veren Çözüm Merkezi 25 personel artışı ile yeni bir lokasyonda daha hizmet vermeye başladı. Erzurum ve Kars lokasyonlarında toplam 75 personel ile tüm müşterilere kesintisiz hizmet sağlanan Çözüm Merkezi sağladığı çözümler ve müşteri odaklı politikalar ile çağrı merkezi olmaktan çok öte Çözüm Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Aras EDAŞ özelleştiği günden itibaren göstermiş olduğu gelişim hikayesi ile 2016 yılında ilk kez Fortune İlk 500 şirketi arasına girmeyi başarmıştır.

Çevreye duyarlı politikalar ile çalışmalarına devam eden Aras EDAŞ Enerji Nakil Hatlarında (ENH) kuş çarpılmalarına neden olan çıplak iletkenli atlamalar özel üretilen izoleli atlama kablolarıyla değiştirilerek hem arıza kaynakları giderilmiş hem de kuş ölümlerinin önüne geçmiştir.
2016 yılında yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında; Buz Yükü Nedeniyle Uzun Süreli Kesintilerin Engellenmesine Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi, Gerilim Regülasyonu ve Kayıp – Kaçakların azaltılması için Seri Reaktör Uygulaması, Dağıtık Üretimlerinden Kaynaklı Çift Yönlü Yük Akışları Sebebiyle Ortaya Çıkan Yük Akışı ve Gerilim Regülasyonu Probleminin Çözümü için Dağıtık Üretimlerin Kontrolü, yüksek empedanslı arızalarda can ve mal güvenliği için çözüm geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.

2017

Müşteri odaklı ve dijital tabanlı alt yapı ile büyüme hedefini sürdüren Aras EDAŞ kurduğu coğrafi bilgi sistemi modellemesi ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı tarafından tüm dağıtım şirketleri arasında veri sonuçlarına göre en iyi sonuç veren model olarak kabul edilmiştir.

Aras EDAŞ müşterilerin memnuniyetinde sürekliliği sağlamak amacı ile hizmet veren Çözüm Merkezinde 2017 yılında bağımsız bir denetim firması tarafından yapılan denetim sonucunda ISO 15838 Müşteri İlişkileri Merkezleri hizmet sertifikası alarak hizmet kalitesini tescillemiştir. 2017 yılından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 81 İl kırılımında yapılan, “Muhtar Memnuniyet Anketi”nde memnuniyet ortalaması en yüksek olan ilk dört il Aras EDAŞ faaliyet alanında bulunmaktadır. (Erzincan, Bayburt, Iğdır, Erzurum) Ayrıca aynı anketin şirketler kırılımında Aras EDAŞ ilk 3 şirket arasına girmeyi başarmıştır.

Büyüme trendi devam eden Aras EDAŞ Fortune 500 listesindeki yükselişi 2017 yılında da devam ettirmiştir.

Kayıp kaçak oranlarının düşürülmesi için teknik ve teknolojiik yatırımlar yapan Aras EDAŞ 2017 yılında devreye aldığı PLC Sayaç Projesi ile kaçak oranlarında büyük oranda iyileşme sağlamayı başarmıştır. 

Uygulanmaya başlanan Randevu Sistemi ile müşterilerin işletmelerde sıra beklemesinin önüne geçilmesi sağlanmış, iletişim kanallarına bir yenisi daha eklenerek Whatsapp Çözüm Hattı devreye alınmıştır.

Aras EDAŞ’ın akademik kolu olan “Aras Akademi”nin faaliyet alanındaki üniversiteler ile iş birliği protokolünün yanında, akademi çalışmalarında yapısal değişikliğe giderek bünyesine “Tematik Liseler”i de katmış, eğitim işbirliği yelpazesine ortaöğretim kurumlarını da dahil etmiştir.

Saha personelinin hızlı iletişim kurarak arızalara en kısa sürede giderilmesinin sağlanması amacıyla bas-konuş sistemini kullanılmaya başlanmıştır.

2018

Aras EDAŞ SCADA altyapısını 2018’de kurmuş; dağıtım şebekesinin yüksek gerilim seviyesinde %100’e yakın oranda uzaktan izleme ve kontrol imkânına kavuşmuştur. Uzaktan İzleme ve Kontrol merkezi (SCADA) sistemini devreye alınması ile Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanlı Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) ve bu sistemle entegre olarak çalışan İş Gücü Yönetim Sistemi (WFM) devreye alınmıştır.

Capital dergisi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük 500 şirketi araştırmasında Aras EDAŞ 2018 yılında Çalışan Sayısını En Çok Arttıran Şirket ödülüne layık görüldü.

Aras EDAŞ Mobil uygulaması, tüketicilerin hizmetine sunulmuştur.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na ek doküman (27019) dâhil edilerek bilgi güvenliğine verilen önem yeniden gündeme gelmiştir.

Aras EDAŞ Erzurum İl Koordinatörlüğünün başlatmış olduğu, "Aydınlık Gelecek Şimdiden Başlar" sosyal sorumluluk projesi üç ilçe ve bir belde de toplam 120 öğrenciye ulaştı.

2019

Aras EDAŞ tarafından Kalite ve Verimlilik yılı ilan edilen 2019 yılı devreye giren yeni projeler ve yatırımlar ile hedeflerin desteklendiği bir yıl olmuştur.

ARAS EDAŞ, 7 İl ve 58 İlçemizdeki 757 çalışandan oluşan saha ekibinin her türlü aktivitesini ölçerek raporlayabilen bir sistem kurmuştur. Bu ölçüm ve raporlar ile personelin iş kalitesi, verimliliği ve müşteri memnuniyeti artmaktadır. Bu sistemle ekiplerin arızaya ulaşma süreleri de kısalmıştır. 
SCADA sistemleri sayesinde dağıtım şebekesinde bulunan 1.124 merkez ve bu merkezlerden elektrik alan yaklaşık 4.000 Enerji Nakil Hattını uzaktan izleyerek, müşterilerin ihbar bırakmadan kesintilerden haberdar olunduğundan, arıza, sayı ve sürelerinde ciddi iyileşmeler sağlanmıştır. 

Elektrik şebekeleri üzerinden haberleşme altyapısı anlamına gelen PLC projesi ile Aras EDAŞ hizmet bölgesinde kaçak elektrik kullanımını hızla azaltmayı ve bitirmeyi hedefleyerek Ağrı İli Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde uygulanan sistemle, bu ilçelerin kayıp kaçak oranlarında önemli ölçüde azalma olmasının yanı sıra enerji verimliliğinde de artış sağlanmıştır.

2019 yılında müşterilerin yöneticiler ile doğrudan iletişim kurabilmesini sağlayan Aras EDAŞ’ın yeni iletişim platformu olan ARİMER, Aras İletişim Merkezi olarak tanımlanan, yönetici ile müşteriyi ortak platformda buluşturan, ‘’Yönetici İletişim Hattı’’dır. Müşteri, ARİMER üzerinden ilettiği her talebi veya şikayeti istediği yöneticiye doğrudan ulaştırabiliyor.

Aras EDAŞ arıza sürelerinin kısaltılması amacıyla kablo test araçları filosuna 7 araç daha ekledi. Yeni araçlar ile yeraltı kablolarında meydana gelen arızaların noktasal olarak tespit edilip anında müdahale edilebilmektedir.

Tüm verilerin dijital ortama alınması, saklanması ve yönetilmesi amacıyla dijital arşiv devreye alınmıştır. Dijital arşiv ile veriler her alandan ulaşılabilir ve bilgi güvenliğine uygun şekilde saklanabilir forma dönüştürülmüştür.

2020

Aras EDAŞ, Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesini 2020 yılında tamamlayarak Şirket’e özel İHA tasarımı yapmıştır. Üretilen İHA ile geleneksel yöntemlere kıyasla daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle ve hata payı daha az olan proje ve harita üretimi, şebeke bakım planları, arıza ve kaçak kullanım tespitleri yapılabilmektedir.

Aras EDAŞ tarafından yürütülen Akıllı Trafo Geliştirme Projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği’nin (GAZBİR) düzenlediği 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştay’ında ödüle layık görülmüştür. Ankara’da gerçekleştirilen çalıştayda elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin Ar-Ge projelerine yönelik öncelik ve ihtiyaçlarının, üniversite ve araştırmacıların sektöre yönelik projeleri ve ilgili kurumların Ar-Ge destekleri paylaşılmıştır. 

Aras EDAŞ’ın müşteri hizmetleri ve çağrı merkezinin hizmet kalitesi ISO 18295-1 ve ISO 18295-2 Standartları ile belgelendirilmiştir. Müşteri iletişim merkezlerine ilişkin tüm faaliyetlerin denetlendiği bu süreci başarıyla tamamlayan Aras EDAŞ, ISO 18295-1 ve ISO 18295-2 Standartlarını Entegre Yönetim Sistemi sertifikalarına katarak çözüm ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma sistemini bir kez daha tescillemiştir.

Müşteri ile olan iletişimi güçlendirmenin en etkili yöntemlerinden olan ulaşılabilir, yenilikçi ve sürekli iletişim halinin sağlanabilmesi amacıyla Aras EDAŞ, CRM (Customer Relationship Management) ile mobil uygulama entegrasyonu sayesinde kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. Müşterilerine uygulama üzerinden; bildirimler, kutlama ve tebrikler göndererek iletişimin güçlendirilmesini sağlamaktadır.
Türkiye’nin coğrafi olarak en dağlık, soğuk ve zor bölgesinde hizmet veren Aras EDAŞ, zorlu çalışma koşullarına salgın sürecinin de eklenmesine rağmen özverili çalışmalarına devam etmiştir. Karantina bölgesindeki arıza için valilikten izin alarak ve özel kıyafetler giyerek bölgedeki arızayı gideren Aras EDAŞ ekibi ulusal ve yerel basında haberlere konu olmuştur. 

Korona virüs salgınının alışkanlıkları, sosyal hayatı ve çalışma hayatını önemli ölçüde değiştirdiği 2020 yılında Aras EDAŞ, müşterilerinin ve çalışanların sağlığı ve güvenliği için evden çalışması mümkün olan personele gerekli alt yapıyı sağlamıştır. Çalışanların ve müşterilerin, ofis ortamında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak ve onlara sağlıklı bir ortam oluşturmak için önlemler alan Şirket, personellere maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu donanımlar sağlamaktadır. Bina girişlerinde ateş ölçümü yapılmakta ve dezenfektan hizmeti sunulmaktadır. Öncesinde her birimin girişinde bulunan el dezenfektanları birimlerin içerisine de ayrıca yerleştirilmiş; birimlerde ve ortak kullanım alanlarında oturma planı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenmiştir. Maske kullanımını, zorunlu hale getiren Aras EDAŞ, kart okuyucu gibi yoğun temasın olduğu kullanım yerlerini geçici süreliğine kapatmıştır. İşletmelerde HES kodu sorgulaması yapılmış; toplantılar ve eğitimler, online olarak gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetlerinin büyük kısmını sahada gerçekleştiren Aras EDAŞ, bu süreci titiz bir şekilde geçirmiştir. Salgın sürecinde, müşterilerin sürekli evlerinde olması ve öğrencilerin uzaktan eğitim alması gibi durumlar söz konusu olduğu için ekipler, 7/24 esasına dayalı çalışmalarına devam etmiştir.

Aras EDAŞ, müşterilerinin ve çalışanların işletmelere gelmeden bu süreci tamamen dijital ortam üzerinden yürütebilmesi amacıyla abonelik işlemlerinde Bağlantı Görüşü Sistemi (BGS)’ye geçiş yapmıştır.

2020 yılında sektördeki en kapsamlı bakım çalışmasını gerçekleştiren Aras EDAŞ, tüm dağıtım şirketleri arasında en yüksek bakım çalışması oranına ulaşmıştır. Bölgesinin zorlu coğrafi koşulları ve sert iklim koşullarına rağmen tüm şebekenin %50’sine bakım yapan Şirket, müşteri memnuniyeti odaklı bakım onarım çalışmaları sayesinde 7/24 kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamaktadır.

2015 yılı itibarıyla başlanan ve 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çalışmaları kapsamında Aras EDAŞ, en büyük ikinci yüzölçümüne sahip hizmet bölgesindeki 72.554 km’lik şebekenin tamamını sahadan toplamış ve modellemesini yaparak kullanıma sunmuştur. SCADA, OMS (Kesinti Yönetim Sistemi) ve WFM (İş Gücü Yönetimi) gibi birçok farklı sisteme alt yapı oluşturan CBS’nin canlı tutulması, maliyet ve zaman tasarrufu yapılması amacıyla akıllı şebeke yetkinlikleri kazandırılarak yeni nesil altyapıya geçişi sağlanmış; kusursuz bir veri tabanına sahip model oluşturulmuştur.

ARAS EDAŞ Tarihçesi

Yapım Aşamasında...