TİCARİ KALİTE TAZMİNATLARI

Hizmet Duyuruları / 05.02.2020 15:17

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin Ticari Kalite Göstergeleri ve Yapılacak İşlemler başlıklı 19. Maddesinin 4. fıkrası gereği süresi içerisinde sonuçlandırılamayan iş ve işlemler için tazminat hakkı doğan tüketicilerin tazminat ödemelerinin yapılabilmesi adına tarafınızca Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize, 444 7 850 numaralı hattan Çözüm Merkezimize başvurmanız ya da www.arasedas.com.tr internet sitemizde yer alan tazminat sorgulama ekranından banka hesap bilgilerinizi girmeniz durumunda ödeme yapılacaktır. Başvuru yapılmadığı takdirde tarafınıza tahakkuk edilen ilk fatura/faturalardan mahsup işlemi uygulanacaktır.

Tüketicilerimize saygı ile duyurulur.

Tazminat Sorgulama ekranına ulaşmak için tıklayınız.

2020 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM BEDELİ HİZMET DUYURUSU

Hizmet Duyuruları / 01.01.2020 08:27

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Geçici Madde-10 Kayıt Cihazlarının Taktırılması başlığı altında atıfta bulunulan ve aynı yönetmeliğinin 8.maddesinin 4. Bendinde belirtilen ” Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.” maddesine istinaden kayıt cihazlarımızın talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından takılması işlemine 01.01.2015 tarihi itibariyle başlanmıştır. 


Aynı yönetmeliğin Teknik Kalitenin Şartları Madde 23-(3) de “Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.” denilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.12.2019 tarih ve 9040-5 karar sıra numaralı kurul kararı gereğince kayıt cihazı taktırmak isteyen abonelerimiz için belirlenen ölçüm bedelleri aşağıdaki gibidir:

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli 
AG (TL) 122,2
OG (TL) 325,9

 Tüm abonelerimize duyurulur.

Kamuoyuna Duyuru

Hizmet Duyuruları / 11.01.2019 17:48

Son zamanlarda şirketimiz Aras EDAŞ ve Aras EDAŞ’ ın Genel Müdürü Sn. Fikret AKBAŞ’ ın ismi kullanılarak

nakliye firmaları dolandırılmak istenildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Dolandırıcılar tarafından Şirketimiz ve şirketimizin Genel Müdürü Fikret AKBAŞ adı kullanılarak ve kendilerini

Şirketin Genel Müdürü olarak tanıtarak, daha da ötesi Whatsapp durum fotoğrafına Genel Müdürün fotoğrafı

konulmak suretiyle şehirlerarası taşınacak malzemelerinin (nakliyelerinin) olduğu, bu malzemelerin aranan nakliye

firmasına taşıttırmak istediklerini belirtilmekte, nakliye firmasının kabul etmesi durumunda hemen

sözleşmeyi göndereceklerini bildirip sözleşmenin imzalanması safahatında malzemelerin toplanması için para

talep edip hesap numaraları verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Hemen belirtelim ki konuya muttali olur olmaz Şirketimiz ve Şirketimizin Genel Müdürü Fikret AKBAŞ adına

ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Şirketimiz kamu hizmeti ifa eden özel hukuk tüzelkişiliğine haiz bir Elektrik Dağıtım Şirketidir. Görev Tanımı

içerisinde yer alan tüm faaliyetlerini 6446 sayılı yasa ve EPDK mevzuatı kapsamında yürütmektedir.

Dolandırıcıların belirttiği nakliye işleri de yasal çerçevede ve EPDK satın alma-satma ve ihale prosedürlerine

göre yapılması gereken bir faaliyettir.

Şirketimizin Genel Müdürü dâhil hiç bir yöneticisi tarafından yukarıda belirtilen mevzuat prosedürüne aykırı

hareket edilmesi söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yukarıda belirtilen olaya karşı uyanık olmalarını, kendilerini arayan

bu kişilerin beyanlarına göre para yatırmamalarını ve arayan numarayı alıp adli yollara müracaat etmelerini rica

ederiz.

2019 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM BEDELİ HİZMET DUYURUSU

Hizmet Duyuruları / 01.01.2019 14:28

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Geçici Madde-10 Kayıt Cihazlarının Taktırılması başlığı altında atıfta bulunulan ve aynı yönetmeliğinin 8.maddesinin 4. Bendinde belirtilen ” Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.” maddesine istinaden kayıt cihazlarımızın talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından takılması işlemine 01.01.2015 tarihi itibariyle başlanmıştır. 


Aynı yönetmeliğin Teknik Kalitenin Şartları Madde 23-(3) de “Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.” denilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.12.2018 tarih ve 8252-10 karar sıra numaralı kurul kararı gereğince kayıt cihazı taktırmak isteyen abonelerimiz için belirlenen ölçüm bedelleri aşağıdaki gibidir:

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli
AG (TL) 110,6 
OG (TL) 294,8 

 Tüm abonelerimize duyurulur.

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Hizmet Duyuruları / 05.02.2018 15:21

Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Aras Elektrik Dağıtım AŞ olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkındaki detayları sizlerle paylaşmak isteriz.

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından mevzuata uygun şekilde; Ortaklıklar, iştirakler ile iş birliği yapılan ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortakları gibi farklı kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (II) ve (III) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

V. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Şirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır.

VI. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talebin değerlendirilmesini müteakip en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Aras Elektrik Dağıtım AŞ tarafından, belirlenen tarifedeki ücret ilgilisinden talep edilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

VII. Talep İletme Yönetimi

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin talebinizi kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle Şükrüpaşa Mahallesi TEK Lojmanları Sokak NO: 57 25050 Yakutiye/ERZURUM adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.