2018 YILI GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM BEDELİ HİZMET DUYURUSU

Hizmet Duyuruları / 01.01.2018 11:21

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Geçici Madde-10 Kayıt Cihazlarının Taktırılması başlığı altında atıfta bulunulan ve aynı yönetmeliğinin 8.maddesinin 4. Bendinde belirtilen ” Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.” maddesine istinaden kayıt cihazlarımızın talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından takılması işlemine 01.01.2015 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Aynı yönetmeliğin Teknik Kalitenin Şartları Madde 23-(3) de “Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.” denilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.12.2017 tarih ve 7516-5 karar sıra numaralı kurul kararı gereğince kayıt cihazı taktırmak isteyen abonelerimiz için belirlenen ölçüm bedelleri aşağıdaki gibidir:

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli 
AG (TL) 102,7 
OG (TL) 273,9 

 Tüm abonelerimize duyurulur.

Aras EDAŞ Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürleri

Hizmet Duyuruları / 04.04.2017 10:53

Satın alma-satma ve ihale prosedürleri için tıklayınız

Geri Ödeme İşlemi

Hizmet Duyuruları / 13.02.2017 15:37

Şirketimizden alacağı bulunan bazı abonelerimizin iletişim bilgilerinin elimizde olmamasından dolayı yapılacak ödemeler Halk Bankası ve Ziraat Bankası hesaplarına havale edilmiştir. Ekte bulunan abonelerimizin ilgili banka şubelerine müracaat etmeleri halinde ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Abone Listesi İçin Tıklayınız

Bilgi için: 0850 200 20 20 / 1262

Cüneyt GÖLELİOĞLU

Elk Müh

Saygılarımızla.

AG OG 2017 Yılı Ölçüm Bedelleri Hizmet Duyurusu

Hizmet Duyuruları / 02.01.2017 09:42

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Geçici Madde-10 Kayıt Cihazlarının Taktırılması başlığı altında atıfta bulunulan ve aynı yönetmeliğinin 8.maddesinin 4. Bendinde belirtilen ” Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.” maddesine istinaden kayıt cihazlarımızın talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından takılması işlemine 01.01.2015 tarihi itibariyle başlanmıştır. ”denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin Teknik Kalitenin Şartları Madde 23-(3) de “Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.” denilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.06.2016 tarih ve 6783-5 karar sıra numaralı kurul kararı gereğince kayıt cihazı taktırmak isteyen abonelerimiz için belirlenen ölçüm bedelleri aşağıdaki gibidir:  

AG ölçüm bedeli 90,9 TL

OG ölçüm bedeli 242,4 TL 

Tüm abonelerimize duyurulur.

AG OG Ölçüm Bedelleri Hizmet Duyurusu

Hizmet Duyuruları / 01.01.2016 12:43

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Geçici Madde-10 Kayıt Cihazlarının Taktırılması başlığı altında atıfta bulunulan ve aynı yönetmeliğinin 8.maddesinin 4. Bendinde belirtilen 

Sayın Abonelerimiz ; Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Geçici Madde-10 Kayıt Cihazlarının Taktırılması başlığı altında atıfta bulunulan ve aynı yönetmeliğinin 8.maddesinin 4. Bendinde belirtilen “ Kullanıcı; tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölçme ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilir.

Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.” maddesine istinaden kayıt cihazlarımızın talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından takılması işlemine 01.01.2015 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Aynı yönetmeliğin Teknik Kalitenin Şartları Madde 23-(3) de “Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.” denilmektedir.

Bu hususlar dikkate alınarak kayıt cihazı taktırmak isteyen abonelerimiz için belirlenen ölçüm bedellerimiz aşağıdaki gibidir:  

AG ölçüm bedeli 77,88 TL
OG ölçüm bedeli 207,69 TL      

Tüm Abonelerimize duyurulur.